Právní služby

V rámci své advokátní praxe se zejména zaměřuji na oblast občanského práva, správního práva, trestního práva a práva veřejných zakázek. Za účelem poskytnutí nejvyššího komfortu mým klientům spolupracuji v rámci své advokátní praxe s řadou advokátů, kteří  poskytují právní služby v ostatních právních oblastech, a to např. v oblasti práva obchodního a insolvenčního, a proto jsem v rámci své činnosti schopen zajistit poskytování právních služeb s nejvyšší kvalitou v rozsahu všech oblastí práva České republiky a i v rozsahu práva Evropské unie a mezinárodního práva.

Občanské právo

hmotné a procesní

 • Smluvní agenda
 • Dědické právo
 • Rodinné právo
 • Právo nemovitostí
 • Náhrada škody
 • Vymáhání pohledávek
 • Zastupování před soudem v občanskoprávních sporech
 • Advokátní úschovy

Obchodní právo

 • Smluvní agenda
 • Zakládání obchodních společností
 • Zastupování před soudem v obchodněprávních sporech

Správní právo

 • Stavební právo
 • Přestupkové právo
 • Zastupování před spráními orgány ve správních řízeních
 • Zastupování před soudem ve správněprávních záležitostech

Trestní právo

 • Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování poškozených v trestním řízení
 • Uplatňování náhrady škody

Veřejné zakázky

 • Právní poradenství zadavatelům a dodavatelům v oblasti veřejných zakázek
 • Komplexní zastupování zadavatele v zadávacích řízeních včetně zpracování zadávacích podmínek
 • Zpracování námitek a návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele
 • Zastupování zadavatele či dodavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • Zastupování zadavatele či dodavatele před Krajským soudem v Brně a Nejvyšším správním soudem ve věci veřejných zakázek

Ostatní právní oblasti

 • Pracovní právo
 • Insolenční právo
 • Právo Evropské unie
 • Mezinárodní právo
Mgr. Radek Miclík, advokát, Svijanská 733/46, 197 00 Praha 9 - Kbely, +420 728 560 672, radek.miclik@ak-rm.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!